آتش زیرخاکستر

کرونا آتش زیر خاکستر است/ مردم همراه باشند
ییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

کرونا آتش زیر خاکستر است/ مردم همراه باشند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به قدرت گرفتن دوباره کرونا در آذربایجان شرقی هشدار داد.