آراسب احمدیان موسسه محک کودکان سرطانی

۲۰ هزار کودک مبتلا به سرطان در محک/افزایش آمار بهبود یافتگان

۲۰ هزار کودک مبتلا به سرطان در محک/افزایش آمار بهبود یافتگان

مدیر عامل محک با تأکید بر افزایش آمار بهبودی کودکان مبتلا به سرطان محک در یک سال گذشته گفت: این موسسه در آستانه ۳۰ سالگی بهبودی بیش از ۷۶۰۰ نفر از کودکان مبتلا را در کارنامه خود دارد.