آرام سازی ترافیک

پیشرفت ۸۰ درصدی طرح آرام سازی ترافیک شهر سهند
فرماندار اسکو خبر داد

پیشرفت ۸۰ درصدی طرح آرام سازی ترافیک شهر سهند

فرماندار اسکو از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی طرح ایمن سازی و آرام سازی ترافیکی شریان اصلی شهر سهند حدفاصل میدان شهید باکری تا میدان شرکت عمران خبر داد و افزود: ایجاد تقاطع غیر همسطح ما بین میدان_معلم و میدان شهید باکری به عنوان یک ضرورت امکان سنجی و مطالعه شود.