آرد و نان

مهلت ۱۵ روزه برای سامان‌دهی وضعیت آرد و نان در تبریز/ فروش آرد یارانه‌ای در نانوایی‌ها
در کارگروه فوق‌العاده آرد و نان آذربایجان شرقی مطرح شد؛

مهلت ۱۵ روزه برای سامان‌دهی وضعیت آرد و نان در تبریز/ فروش آرد یارانه‌ای در نانوایی‌ها

استاندار آذربایجان شرقی عدم نظارت مستمر و مداوم را مهم‌ترین عامل نابسامانی وضعیت آرد و نان دانست و به دستگاه‌های مسئول ۱۵ روز مهلت داد تا با ارزیابی دقیق وضع موجود را سامان دهند.