آرمان های انقلاب

تبیین مفاهیم انقلاب اسلامی برای نسل جوان امری ضروری است
متفکر آزاد:

تبیین مفاهیم انقلاب اسلامی برای نسل جوان امری ضروری است

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال آرمان‌ها و مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل‌‌ جوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است