آزادراه ارومیه- تبریز

ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر آزادراه تبریز – ارومیه!

ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر آزادراه تبریز – ارومیه!

استاندار آذربایجان‌‌شرقی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مسیر مصوب آزادراه ارومیه- تبریز را یکی از موانع پیشرفت پروژه عنوان کرد.