آزادراه تهران شمال

ترافیک سنگین در محورهای فیروزکوه و کندوان‌

ترافیک سنگین در محورهای فیروزکوه و کندوان‌

مدیر سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌ها گفت: دوبین‌های نظارت تصویری در حال حاضر ترافیک سنگین در برخی مقاطع محور تهران-پردیس، محور فیروزکوه مسیر ‌جنوب به شمال‌ و محور چالوس مسیر‌ جنوب به شمال‌ نشان می‌دهد.

ترافیک سنگین در آزادراه تهران_شمال و محور چالوس
کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛

ترافیک سنگین در آزادراه تهران_شمال و محور چالوس

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در آزادراه تهران-شمال و تردد روان در آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت خبر داد.