آزادی زندانیان

مقدمات انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه به کشور فراهم شد

مقدمات انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه به کشور فراهم شد

سفارت ایران در ترکیه از فراهم‌شدن مقدمات انتقال ۴۰ زندانی ایرانی در ترکیه به کشور خبر داد.

حاجی که قبل از احرام بستن، حاجی شد

حاجی که قبل از احرام بستن، حاجی شد

حاجی قصه ما هم جمعه عازم است، دوست و آشنا رفته‌اند تا حاجی‌ را ببینند، اما انگار یک بی‌قراری دیگر هم دارد، یک بی‌قراری که جنس‌اش فرق دارد و باید هر چه زودتر قرارش دهد. می‌خواهد چشمه بی‌قراری‌اش که از کوه سرازیر است را به آغوش دریا برساند، ولی می‌داند یک چیز دیگر را هم می‌خواهد!