آزاد راه تبریز – زنجان

انتقاد معاون رئیس جمهور از وضعیت نامناسب آزادراه «تبریز- زنجان»
درنشست بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به آذربایجان شرقی عنوان شد؛

انتقاد معاون رئیس جمهور از وضعیت نامناسب آزادراه «تبریز- زنجان»

 معاون اجرایی رئیس‌جمهور با انتقاد از وضعیت نامناسب آسفالت آزادراه «تبریز- زنجان» گفت: سازمان راهداری هرچه سریعتر مراحل درخواست پیمانکار برای تعمیر و نگهداری آزادراه را اجرا کند.