آزمایشگاه سیار

تجار آذربایجان‌شرقی چرا برای صادرات به استان‌های دیگر مراجعه می‌کنند

تجار آذربایجان‌شرقی چرا برای صادرات به استان‌های دیگر مراجعه می‌کنند

سرپرست ناظر امور گمرکات استان آذربایجان‌شرقی، گفت: ما در گمرک‌های استان به دلیل نبود آزمایشگاه سیار زمان را از دست می‌دهیم، به همین دلیل تجار برای صادرات به سایر استان‌ها مراجعه می‌کنند.