آزمایش

رانیتیدین های موجود در خانه را دور بریزید
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

رانیتیدین های موجود در خانه را دور بریزید

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه طبق بخشنامه جدید، تولید، توزیع و مصرف داروی "رانیتیدین" ممنوع است، گفت: از مردم خواهش می‌کنیم تا رانیتیدین‌های موجود در خانه‌هایشان را که از قبل تهیه کرده‌اند را مصرف نکنند.