آزمون استخدامی

آزمون استخدامی وزارت نفت برگزار می‌شود

آزمون استخدامی وزارت نفت برگزار می‌شود

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از ثبت‌نام برای برگزاری آزمون استخدامی در ماه جاری خبر داد.

آزمون استخدامی شهرداری‌های آذربایجان شرقی برگزار می‌شود
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی:

آزمون استخدامی شهرداری‌های آذربایجان شرقی برگزار می‌شود

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی از برگزاری آزمون استخدامی شهرداری‌های استان در روز جمعه ۱۱ آذر ماه خبر داد.