آسفالت ریزی

پیراهن چهل تیکه بر معابرشرق تبریز /حکایت پر تکرار چاله چوله‌های شهر اولین‌ها!

پیراهن چهل تیکه بر معابرشرق تبریز /حکایت پر تکرار چاله چوله‌های شهر اولین‌ها!

این روزها حال آسفالت خیابان‌های شهر تبریز که شهر اولین‌ها است خوب نیست و معضل چاله چوله خیابان ها و معابر این شهر مردم را باچالش های جدی مواجه کرده است.

آسفالت‌های سال ۹۹ تبریز، عمر ۱۰ ساله خواهد داشت

آسفالت‌های سال ۹۹ تبریز، عمر ۱۰ ساله خواهد داشت

رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل و ترافیک شورای شهر اخیرا در اظهارنظری همسو با شهروندان و کارشناسان با اعتراف به پایین بودن کیفیت آسفالت‌ریزی اساسی توسط شهرداری تبریز، گفته اگر زیرسازی درست باشد، عمر آسفالت حداقل ۱۰ ساله خواهد بود.

تفاوت ده برابری دستمزدها در شهرداری/ اعتراض به اولویت‌های آسفالت‌ریزی
انتقاد تند عضو شورای شهر تبریز از بی‌عدالتی موجود در شهرداری:

تفاوت ده برابری دستمزدها در شهرداری/ اعتراض به اولویت‌های آسفالت‌ریزی

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: تفاوت دستمزد کارمند رسمی با غیررسمی در یک محل و با کار یکسان ده برابر است و همین موضوع باعث تبعیض و پایین آمدن راندمان کاری می‌شود.