آغاز اجرای طرح قصابی‌های امین

آغاز اجرای طرح قصابی‌های امین در تبریز

آغاز اجرای طرح قصابی‌های امین در تبریز

مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز از آغاز اجرای طرح قصابی‌های امین در این شهر خبر داد.