آفرودسواری

آفرودسواری،‌ نتیجه نگاه سودجویانه به طبیعت است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی:

آفرودسواری،‌ نتیجه نگاه سودجویانه به طبیعت است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی آفرودسواری از معضلات نابودکننده منابع طبیعی و نتیجه نگاه سودجویانه و تعدد مراکز تصمیم‌گیری درباره طبیعت دانست.