آلزایمر خانه سالمندان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

توزیع رایگان واکسن آنفلوانزا در مراکز نگهداری سالمندان و معلولان

توزیع رایگان واکسن آنفلوانزا در مراکز نگهداری سالمندان و معلولان

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، از توزیع رایگان واکسن آنفلوانزا در مراکز نگهداری سالمندان و معلولان خبر داد و گفت: ۶۰ درصد سالمندان کشور در چند ماهه کرونایی در خانه مانده بودند