آموزشگاه

تخصیص ۱۰درصد درآمدها برای آزادسازی زندانیان
گلدیس؛ خاستگاه ۸۰ درصد آموزشگاه‌های زبان تبریز

تخصیص ۱۰درصد درآمدها برای آزادسازی زندانیان

در طول ۲۸ سال فعالیت موسسه زبان‌های خارجی گلدیس، هزاران زبان‌آموز با طی دوره‌های مختلف، وارد بازار کار و مراکز علنی و آموزشی کشور شده‌اند به گونه‌ای که قریب ۸۰ درصد آموزشگاه‌های زبان تبریز، از این مؤسسه منفک شده‌اند.

ارائه مستمر آموزش مهارتی به زندانیان راهکاری برای کاهش جرم در جامعه است

ارائه مستمر آموزش مهارتی به زندانیان راهکاری برای کاهش جرم در جامعه است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه ارائه مستمر آموزش مهارتی به زندانیان راهکاری برای کاهش جرم در جامعه و جلوگیری از بازگشت دوباره آنان به زندان پس از آزادی است، گفت: در این استان ماهانه به طور متوسط حدود ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش در این حوزه ارائه می‌شود