آژانس فضایی اروپا سیاره زهره

۵ حقیقت جالب درباره سیاره "زهره"

۵ حقیقت جالب درباره سیاره "زهره"

، در اینجا ما ۵ حیقیت جالب درباره این سیاره که توسط ماموریت “ونوس اکسپرس” (Venus Express) به دست آمده را برایتان بازگو می‌کنیم.