آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی تقاطع غیرهمسطح کرکج منتشر شد

آگهی مناقصه عمومی تقاطع غیرهمسطح کرکج منتشر شد

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز از انتشار آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح (دوربرگردان) کرکج خبر داد.