آیت الله سید ابراهیم رئیسی قوه قضاییه ریاست قوه قضائیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سعید نمکی

وزارت بهداشت گرفتار حاشیه سازی‌ها نشود

وزارت بهداشت گرفتار حاشیه سازی‌ها نشود

رئیس قوه قضاییه توصیه کرد: وزارت بهداشت گرفتار حاشیه سازی‌ها نشود، زیرا این عرصه، عرصه تلاش مخلصانه است.