آیت الله مدنی

بزرگداشت شهید آیت الله مدنی در زادگاهش آذرشهر

بزرگداشت شهید آیت الله مدنی در زادگاهش آذرشهر

چهلمین سالگرد شهادت شهید محراب آیت الله سید اسدالله مدنی در زادگاهش آذرشهر گرامی داشته شد.