ابطال مجوز

ابطال پروانه‌ مرتع‌دارانی که تا سال ۱۴۰۰ طرحشان را ارائه نکنند
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی:

ابطال پروانه‌ مرتع‌دارانی که تا سال ۱۴۰۰ طرحشان را ارائه نکنند

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: پروانه‌های مرتع‌دارانی که تا سال 1400 طرح مرتع‌داری ارائه نکنند، ابطال می‌شود.