ابوالفضل ناظری

اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران/ فهرست افراد و شرکت ها

اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران/ فهرست افراد و شرکت ها

خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای از اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران خبر داده است.