اتاق

بانک‌ها با بخش تولید همکاری کنند
رییس دادگستری آذربایجان‌شرقی:

بانک‌ها با بخش تولید همکاری کنند

رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: بانک‌های عامل مستقر در این استان باید با بخش تولید همکاری و تعامل نزدیک داشته باشند.