اتحاديه اروپا

پاسخ امیر عبداللهیان به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آلمان

پاسخ امیر عبداللهیان به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آلمان

حسین امیر عبداللهیان به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آلمان و تاکید وی بر اعمال تحریم های جدید علیه ایران واکنش نشان داد.