اتحادیه جهانی کشتی

کامران قاسمپور کاندیدای برترین آزادکار ۲۰۲۲ جهان شد
از سوی اتحادیه جهانی کشتی؛

کامران قاسمپور کاندیدای برترین آزادکار ۲۰۲۲ جهان شد

قهرمان کشتی ایران و جهان با وجود شکست در فینال رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۲ آمریکا به عنوان یکی از کاندیداهای انتخاب برترین آزادکار جهان معرفی شد.