اتم

آمریکا همچنان دنبال راه‌حل دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران است
کاخ سفید:

آمریکا همچنان دنبال راه‌حل دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران است

مشاور امنیت ملی کاخ سفید بامداد جمعه تأکید کرد واشنگتن به دنبال راه حل دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای ایران است.