اتوبان تبریز سهند

تصادف در کنار لاین دوچرخه!؟
نگاه "تبریزمن" به حوادث رانندگی سریالی آزادراه تبریز - سهند؛

تصادف در کنار لاین دوچرخه!؟

علیرغم برف‌روبی سطح آزادراه، آب ناشی از ذوب برف داخل لاین دوچرخه و هدایت آن به سوی جاده اصلی موجب لغزندگی آزادراه شده و سرعت زیاد خودروها نیز سوانح بعضاً جبران‌ناپذیر را رقم می‌زند!