اتوبان ولایت

اجرای بزرگترین پل بتنی تبریز با هزار میلیارد ریال هزینه
شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد:

اجرای بزرگترین پل بتنی تبریز با هزار میلیارد ریال هزینه

عملیات عمرانی دومین تقاطع غیرهمسطح اتوبان ولایت طبق زمانبندی در حال اجرا شدن است.

تداوم عملیات عمرانی اتوبان ولایت و پل‌های میدان شهید فهمیده طبق زمانبندی تعیین شده
شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد:

تداوم عملیات عمرانی اتوبان ولایت و پل‌های میدان شهید فهمیده طبق زمانبندی تعیین شده

شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: عملیات عمرانی پل‌های میدان شهید فهمیده و دومین تقاطع غیرهمسطح فاز اول اتوبان ولایت طبق زمانبندی در حال اجرا شدن است.