اتوبان پاسداران

پل روگذر پاسداران به ولی عصر آماده عرشه گذاری شد
با پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات عمرانی

پل روگذر پاسداران به ولی عصر آماده عرشه گذاری شد

شهردارمنطقه پنج تبریز گفت : عملیات عمرانی احداث پل روگذر اتوبان پاسداران به کوی ولی عصر در میدان شهید فهمیده از پیشرفت ۵۰ درصدی برخوردار است.

پروژه رمپ آخر خیابان شهیدرجائی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محلی را افزایش می‌دهد
شهردار منطقه یک تبریز:

پروژه رمپ آخر خیابان شهیدرجائی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محلی را افزایش می‌دهد

شهردار منطقه یک تبریز، پروژه رمپ آخر خیابان شهید رجائی به اتوبان پاسداران را در میزان توجه و افزایش جایگاه توسعه پایدار محل محوری را بسیار مهم دانست.