اتوبوس های ناتنی

اتوبوس های ناتنی کشور در تبریز!

اتوبوس های ناتنی کشور در تبریز!

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه می گوید دولت موظف به تامین سالانه ۱۲۰ دستگاه اتوبوس نو به شهر تبریز بود ولی در مدت ۶ سال گذشته نتوانست به تعهدات خود در این زمینه عمل کند!