اجاره بها

اجاره ماهیانه در هفت حوض چند؟
بازار اجاره بها؛

اجاره ماهیانه در هفت حوض چند؟

اجاره بهای یک واحد آپارتمان در محدوده هفت حوض حداکثر ۱۵ میلیون تومان با پیش پرداخت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است.