احمد امیر کامدار

مسئولان تراکتور به حرفم اهمیت ندادند
درد و دل بازیکن تبریزی با رسانه ها

مسئولان تراکتور به حرفم اهمیت ندادند

احمد امیر کامدار، بازیکن بومی فوتبال تبریز که در لیگ چهاردهم جزو چهره‌های شاخص تیم تراکتور بود، خیلی وقت است که در درون مستطیل سبز دیده نمی‌ شود و به نوعی رسماً از فوتبال محو شده است.