احیای دریاچه

بیشترین خطر خشکی دریاچه اورمیه متوجه آذربایجان شرقی است
مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی:

بیشترین خطر خشکی دریاچه اورمیه متوجه آذربایجان شرقی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: بسیاری از خطرات خشکی دریاچه اورمیه متوجه استان آذربایجان شرقی است.