احیای موزه

موزه مشاغل به‌ چرخه گردشگری تبریز باز می‌گردد/ همت جمعی مانع از تعطیلی شد
گزارشی از نشست هم‌اندیشی موزه مشاغل؛موزه مشاغل به‌ چرخه گردشگری تبریز باز می‌گردد/ همت جمعی مانع از تعطیلی شد

موزه مشاغل به‌ چرخه گردشگری تبریز باز می‌گردد/ همت جمعی مانع از تعطیلی شد

نشست هم‌اندیشی احیای موزه مشاغل با حضور جمعی از مسئولین شهری، هنرمندان، تجار و بازرگانان و مسئولان تبریز برگزار شد.