احیا

احیا و بازسازی معادن یکی از راه‌های درآمدزایی و ایجاد اشتغال است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

احیا و بازسازی معادن یکی از راه‌های درآمدزایی و ایجاد اشتغال است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان این‌که معدنکاری پایان کار نیست و احیا و بازسازی معادن نیز می تواند یکی از راه های درآمد زایی و ایجاد اشتغال و ارز آوری، با عنوان ژئوتوریسم معدنی، باشد: اظهار کرد: امروزه برخی کشورهای معدنی با تبدیل معادن خود به مناطق گردشگری، ایجاد شغل می کنند.

آخرین وضعیت آبی دو تالاب مهم آذربایجان شرقی
مسئول دبیرخانه تالاب‌های استان تشریح کرد:

آخرین وضعیت آبی دو تالاب مهم آذربایجان شرقی

مسئول دبیرخانه تالاب‌های آذربایجان شرقی آخرین وضعیت آبی تالاب های قوریگل و قره قشلاق، دو تالاب مهم استان را تشریح کرد.