اخطار گوگل

چند نکته درباره اخطار گوگل به کاربران پلت‌فرم‌های ایرانی

چند نکته درباره اخطار گوگل به کاربران پلت‌فرم‌های ایرانی

هفته‌های گذشته خبری در فضای مجازی درباره اخطار گوگل به کاربران یکی از پلتفرم‌های ایرانی و حذف آن توسط گوگل پلی منتشر شد که حواشی فراوانی را ایجاد کرد.