اداره کل ارتباطات

حافظ‌زاده، سرپرست معاونت اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز شد

حافظ‌زاده، سرپرست معاونت اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز شد

جلسه تودیع و معارفه سرپرست معاونت اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز برگزار شد.