اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی

کسب رتبه دوم اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی در سطح کشور

کسب رتبه دوم اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی در سطح کشور

اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد مدیران استانی، رتبه‌ی دوم را کسب کرد.