اداره کل اوقاف استان

کلنگ «موسسه خیریه شکوفه‌های مهرجوی تبریز» بر زمین زده شد
با هدف نگهداری از ۴۰۰ کودک بی‌سرپرست؛

کلنگ «موسسه خیریه شکوفه‌های مهرجوی تبریز» بر زمین زده شد

با هدف نگهداری از ۴۰۰ کودک بی‌سرپرست و با حضور جمعی از مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، مسئولان شهری و خیران، کلنگ «موسسه خیریه شکوفه‌های مهرجو» در تبریز بر زمین زده شد.