اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

راه اندازی پایگاه‌های جهادی خدمات محور در آذربایجان شرقی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد؛

راه اندازی پایگاه‌های جهادی خدمات محور در آذربایجان شرقی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی از راه اندازی پایگاه‌های جهادی خدمات محور خبر داد.