اداره کل حفاظت از محیط زیست

هوای تبریز سالم شد

هوای تبریز سالم شد

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: بر اساس آخرین آمار مرکز سنجش آلودگی هوا، وضعیت هوای کلانشهر تبریز قابل قبول است.