اداره کل منابع طبیعی

اداره کل منابع طبیعی و دانشگاه آزاد آذربایجان‌شرقی همکاری می کنند

اداره کل منابع طبیعی و دانشگاه آزاد آذربایجان‌شرقی همکاری می کنند

تفاهم نامه همکاری مشترک علمی و پژوهشی در هفت ماده بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در ۷ بند و برای اجرا در مدت سه سال آینده امضا شد.