اداره کل نوسازی مدارس اردبیل

احداث ۲۰۰۰ کلاس درس در اردبیل پیش بینی شده است
مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل:

احداث ۲۰۰۰ کلاس درس در اردبیل پیش بینی شده است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: با توجه به نرخ رشد جمعیت دانش آموزی و پائین بودن سرانه آموزشی در اردبیل احداث ۲ هزار کلاس درس در سال های آینده پیش بینی شده است.