اراضی دیم

ایرانی‌ها ۳ کیلوگرم کمتر از مردم دنیا نخود می‌خورند

ایرانی‌ها ۳ کیلوگرم کمتر از مردم دنیا نخود می‌خورند

رئیس بخش حبوبات موسسه تحقیقات دیم کشور، با بیان اینکه متوسط سرانه مصرف نخود برای هر نفر در دنیا حدود ۶ تا ۷ کیلوگرم و این رقم در کشورمان ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم در سال است، گفت: ۱۰ رقم نخود در موسسۀ تحقیقات دیم با همکاری‌های بین‌المللی معرفی شده است.