ارتقای آگاهی

رسانه‌ها بهترین ابزار پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی هستند

رسانه‌ها بهترین ابزار پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی هستند

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش پیشروی رسانه‌ها در اصلاح رفتار جامعه از طریق برجسته‌سازی رویکردهای درست و تقبییح رفتارهای ناشایست گفت: جامعه رسانه‌ای بهترین ابزار پیشگیری از وقوع هر گونه فساد اداری و اقتصادی است.