ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عمل جراحی

بیماری«کف دست»را بشناسید/مردان بیشتر مراقب باشند

بیماری«کف دست»را بشناسید/مردان بیشتر مراقب باشند

بیماری کف دست یا «دوپویترن» یک ناهنجاری و تغییر شکل ظاهری است که در مردان شیوع بیشتری دارد و می تواند فعالیت های روزمره فرد را تحت تاثیر قرار دهد.