اردوهای دانش آموزی

جزئیات برگزاری سفرهای یک روزه برای دانش‌آموزان

جزئیات برگزاری سفرهای یک روزه برای دانش‌آموزان

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش‌وپرورش جزئیاتی از برگزاری اردوهای تربیتی یک روزه در مدارس ارائه و اظهار کرد: از هر مدرسه یک گروه را انتخاب خواهیم کرد، پنج تا ۱۰ نفر از دانش‌آموزان را درخصوص گردشگری، اردو، سفرهای تربیتی، اردوهای علمی، هنری و ورزشی آموزش می‌دهیم و اینها سفیران ما در مدرسه می‌شوند.