اردوی تیم ملی دوچرخه سواری

۶ رکابزن از آذربایجان‌شرقی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری دعوت شدند

۶ رکابزن از آذربایجان‌شرقی به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری دعوت شدند

شش رکابزن به همراه دو مربی و سرپرست از آذربایجان‌شرقی در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری حضور خواهند داشت.