اردوی تیم ملی والیبال

حضور ۱۷ ورزشکار و مربی آذربایجان شرقی در اردوی تیم‌های ملی
با شروع سال جدید؛

حضور ۱۷ ورزشکار و مربی آذربایجان شرقی در اردوی تیم‌های ملی

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از دعوت ۱۷ ورزشکار و مربی استان از ابتدای سال ۱۴۰۳ به اردوهای تیم‌های ملی ایران خبر داد.